Sunday 6 March 2022

ನಂಜನಗೂಡು ದೊಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ (doDDa jaatre) 2022 - ಗೌತಮ ಪಂಚ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ - Chariot Festival 16 March, 2022 - Nanjangud

 ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯು ೧೬ ಮಾರ್ಚ್, ೨೦೨ ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶ್ರೀ ಗೌತಮ ಪಂಚಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಂದು ರಥಾರೊಹಣವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೩:೩೦ - ೪:೩೦ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ (ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಾಲಯ) ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.   

೧೮ ಮಾರ್ಚ್, ೨೦೨  ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಸಂಜೆ ೭ ಗಂಟೆಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವು ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದ.

The Chariot Festival (Dodda Jaatre, Gautama Pancha Maha Rathotsava) at Nanjangud is on Wednesday 16th March, 2022. The ceremony of placing the Utsava Murthy of Lord Sri Srikanteshwara known as Rathaarohana, will take place between 3:30 am - 4:30 am near Sri Srikanteshwara Swamy Temple (Nanjangud Temple).

Teppotsava (Utsava in boat) is on Friday, 18th March 2022 at 7 pm in River Kapila..