Monday 27 June 2016

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ೦೭-೦೭-೨೦೧೬ ರಿಂದ ೧೪-೦೭-೨೦೧೬. Sri Girijakalyana Mahotsava 07-07-2016 to 14-07-2016

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂಜನಗೂಡು. 

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವು ದಿನಾಂಕ ೦೭-೦೭-೨೦೧೬ ರಿಂದ ೧-೦೭-೨೦೧೬ ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

-೦೭-೨೦೧೬ ರಂದು ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಗೆ "ಕಾಶಿಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ" ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ೭: ಗಂಟೆಗೆ "ಧಾರಾಮಹೋತ್ಸವ" ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ದಿನಾಂಕ ೧೨, ೧೩ ಮತ್ತು ೧೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೬ ರಂದು ಸಂಜೆ ೭ ಗಂಟೆಗೆ "ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ" ನಡೆಯಲಿದೆ.

Sri Srikanteshwara Swmay Temple, Nanjangud.

"Sri Girijakalyana Mahotsava" is performed from 07-07-2016 to 14-07-2016.

On 08 July, 2016, "Kashi Yatra" is performed at 5pm and "Dhaaramahotsava" is performed at 7:20pm.

"Teppotsava" is on 12, 13 and 14th July, 2016 at 7pm..

No comments:

Post a Comment