Sunday 28 June 2015

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ೦೫-೦೭-೨೦೧೫ ರಿಂದ ೧೨-೦೭-೨೦೧೫. Sri Girijakalyana Mahotsava. 05-07-2015 to 12-07-2015

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂಜನಗೂಡು. 

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವು ದಿನಾಂಕ ೦-೦೭-೨೦೧ ರಿಂದ ೧-೦೭-೨೦೧ ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

-೦೭-೨೦೧ ರಂದು ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಗೆ "ಕಾಶಿಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ" ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ೭: ಗಂಟೆಗೆ "ಧಾರಾಮಹೋತ್ಸವ" ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ದಿನಾಂಕ ೦, ಮತ್ತು ೧ ಜುಲೈ ರಂದು ಸಂಜೆ ೭ ಗಂಟೆಗೆ "ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ" ನಡೆಯಲಿದೆ.

Sri Srikanteshwara Swmay Temple, Nanjangud.

"Sri Girijakalyana Mahotsava" is performed from 05-07-2015 to 12-07-2015.

On 06 July, 2015, "Kashi Yatra" is performed at 5pm and "Dhaaramahotsava" is performed at 7:30pm.

"Teppotsava" is on 10, 11 and 12th July, 2015 at 7pm..