Tuesday, 1 July 2014

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ. Sri Girijakalyana Mahotsava. 03-07-2014 to 10-07-2014

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂಜನಗೂಡು. 

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವು ದಿನಾಂಕ ೦೨-೦೭-೨೦೧೪ ರಿಂದ ೧೦-೦೭-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

೦೪-೦೭-೨೦೧೪ ರಂದು ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಗೆ "ಕಾಶಿಯಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ" ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೭ ಗಂಟೆಗೆ "ಧಾರಾಮಹೋತ್ಸವ" ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ದಿನಾಂಕ ೦೮, ೦೯ ಮತ್ತು ೧೦ ರಂದು ರತ್ರಿ ೭ ಗಂಟೆಗೆ "ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ" ನಡೆಯಲಿದೆ.

Sri Srikanteshwara Swmay Temple, Nanjangud.

"Sri Girijakalyana Mahotsava" is performed from 03-07-2014 to 10-07-2014.

On 04 Jyly, 2014, "Kashi Yatra" is performed at 5pm and "Dhaaramahotsava" is performed at 7pm.

"Teppotsava" is on 08, 09 and 10th July, 2014 at 7pm.

No comments:

Post a Comment