Tuesday 1 April 2014

ದೊಡ್ದ ಜಾತ್ರೆ (Dodda Jaatre) - ಗೌತಮ ಪಂಚಮಹಾರಥೋತ್ಸವ - Chariot Festival 11 April, 2014 - Nanjangud

ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡಾ ಜಾತ್ರೆಯು 11 ಏಪ್ರಿಲ್, 2014 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶ್ರೀ ಗೌತಮ ಪಂಚಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಂದು ರಥಾರೊಹಣವು ಉದಯಕಾಲ 5:20 - 6:10 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ (ನಂಜನಗೂಡು ದೇವಾಲಯ) ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

13 ಏಪ್ರಿಲ್, 2014 ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವು ಕಪಿಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದ.

The Chariot Festival (Dodda Jaatre, Gautama Pancha Maha Rathotsava) at Nanjangud is on Friday, 11 April, 2014. The ceremony of placing the Utsava Murthy of Lord Sri Srikanteshwara called as Rathaarohana will take place between 5:20 - 6:10 am near Sri Srikanteshwara Swamy Temple (Nanjangud Temple).

Teppotsava (Utsava in boat) is on Sunday, 13 April 2014 at 7 pm in River Kapila..

No comments:

Post a Comment